ചരിത്രം

കമ്പനി വികസനം

2017 ജൂണിൽ

Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. സ്ഥാപിതമായത് 2017 ജൂണിലാണ്. ജീൻ കണ്ടെത്തലിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരു നേതാവാകാൻ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

2019 ഡിസംബറിൽ

Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd, 2019 ഡിസംബറിൽ ഹൈ-ടെക് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അവലോകനവും തിരിച്ചറിയലും പാസായി, Zhejiang പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, Zhejiang പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സംയുക്തമായി നൽകിയ "നാഷണൽ ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്" സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. , സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് സെജിയാങ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടാക്സേഷൻ ബ്യൂറോ.